A.A.T

Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Η α.α.τ είναι:

α. ε.ο.κ
β. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
γ. περιοδική κίνηση
δ. τίποτα από τα παραπάνω


2. Η ταχύτητα στην α.α.τ είναι:

α. μέγιστη στη Θ.Ι.Τ
β. υ=0 στη Θ.Ι.Τ
γ. μέγιστη όταν U=E
δ. τίποτα από τα παραπάνω


3. Η επιτάχυνση στην α.α.τ :

α. είναι μηδέν
β. είναι μέγιστη στη Θ.Ι.Τ
γ. είναι μηδέν στη Θ.Ι.Τ
δ. είναι πάντα αρνητική


4. Στην α.α.τ ισχύει πάντα:

α. x=Aημωt
β. K+U=E
γ. υ=ωΑσυνωt
δ. K=U


5. Η ολική ενέργεια στην α.α.τ:

α. μεταβάλλεται με το χρόνο
β. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο
γ. μεταβάλλεται όπως και η κινητική ενέργεια
δ. παραμένει σταθερή


6. Δύο όμοια ιδανικά ελατήρια κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία. Στα κάτω άκρα των ελατηρίων δένονται σώματα Σ1 μάζας m1
και Σ2 μάζας m2.
Κάτω από το σώμα Σ1 δένουμε μέσω αβαρούς νήματος άλλο σώμα μάζας m2, ενώ κάτω από το Σ2 σώμα μάζας m1 (m1διαφορετική της m2),
όπως φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά τα σώματα είναι ακίνητα. Κάποια στιγμή κόβουμε τα νήματα και τα σώματα Σ1 και Σ2 αρχίζουν να ταλαντώνονται.
Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1
είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2, τότε
7. Στην Α.Α.Τ. η γωνιακή συχνότητα

α. είναι ανεξάρτητη του πλάτους ταλάντωσης
β. εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης
γ. είναι ανάλογη της μάζας m του σώματος που ταλαντώνεται
δ. είναι ανάλογη της σταθεράς D της ταλάντωσης


8. Στην Α.Α.Τ. η κινητική ενέργεια

α. είναι περιοδική συνάρτηση του χρόνου
β. είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου
γ. παίρνει τη μέγιστη τιμή της ταυτόχρονα με τη δυναμική ενέργεια
δ. παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης


9. Στην Α.Α.Τ. η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη διάρκεια μίας περιόδου γίνεται ίση με την κινητική ενέργεια

α. δύο φορές
β. ποτέ
γ. τέσσερις φορές
δ. μια φορά


10. Στην Α.Α.Τ. η κινητική ενέργεια ταλάντωσης μεταβάλλεται περιοδικά με τον χρόνο

α. με την ίδια συχνότητα με τη συχνότητα της ταλάντωσης
β. με τη μισή συχνότητα από την συχνότητα της ταλάντωσης
γ. με διπλάσια συχνότητα από την συχνότητα της ταλάντωσης
δ. τίποτα από τα παραπάνω


11. Διπλασιάζουμε το πλάτος ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή δεδομένης μάζας και σταθεράς επαναφοράς.
Τότε οι θέσεις του ταλαντωτή στις οποίες η κινητική του ενέργεια είναι ίση με τη δυναμική του ενέργεια ταλάντωσης
θα απομακρυνθούν από το κέντρο ταλάντωσης

α. στη μισή απόσταση
β. σε διπλάσια απόσταση
γ. δεν θα αλλάξουν
δ. σε απόσταση της αρχικής

12. Στην Α.Α.Τ. η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα και η επιτάχυνσή του είναι μεγέθη

α. που έχουν Δφ=π rad
β. που έχουν Δφ=π/2 rad
γ. συμφασικά
δ. που έχουν Δφ= -π rad


13. Στην Α.Α.Τ. η φάση της ταλάντωσης

α. αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο
β. είναι σταθερή
γ. άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε μειώνεται γραμμικά με το χρόνο
δ. είναι όση και η αρχική της φάση


14. Στην Α.Α.Τ. ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος που ταλαντώνεται σε ελατήριο

α. αυξάνεται κατά μέτρο όταν αυξάνεται και η κινητική του ενέργεια
β. είναι σταθερός
γ. είναι ίσος με τη δύναμη του ελατηρίου
δ. είναι μέγιστος κατά απόλυτη τιμή στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης


15. Ένα μικρό σώμα εκτελεί κατακόρυφη αρμονική ταλάντωση με τη βοήθεια ενός ιδανικού ελατηρίου

α. Η γωνιακή συχνότητα του σώματος εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας g
β. Η ενέργεια ταλάντωσης συμπίπτει με τη συνολική μηχανική ενέργεια του ταλαντούμενου συστήματος
γ. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με το έργο της εξωτερικής δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα για να το θέσουμε σε ταλάντωση
δ. τίποτα από τα παραπάνω


16. Στην Α.Α.Τ

α. ο ταλαντωτής διανύει σε ίσους χρόνους ίσα διαστήματα
β. κάθε χρονική στιγμή ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του ταλαντωτή είναι ίσος,
κατά απόλυτη τιμή, με τον ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης
γ. Η σταθερά επαναφοράς D εξαρτάται από την μάζα του ταλαντωτή
δ. όλα τα παραπάνω


17. Υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς αρχική φάση.
Εάν η περίοδος της κίνησής του είναι T ο χρόνος απευθείας μετάβασης από τη θέση ισορροπίας στη θέση x=+A/2 είναι

α. T/8
β. T/12
γ. T/4
δ. 5T/12


18. Η περίοδος της Α.Α.Τ. ενός σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο

α. εξαρτάται από τη γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου
β. εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας
γ. εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης
δ. τίποτα από τα παραπάνω


19. Ο ρυθμός αύξησης της φάσης ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή

α. είναι η γωνιακή συχνότητα ω
β. είναι η περίοδος της ταλάντωσης
γ. είναι μηδέν
δ. είναι ίσος με την αρχική φάση φ0 του ταλαντωτή


20. Σώμα μάζας m είναι δεμένο στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο.
Δίνουμε στο σύστημα ενέργεια E . Το πλάτος της ταλάντωσης είναι

α. μεγαλύτερο όταν το σύστημα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο από ότι όταν εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές
β. μικρότερο όταν το σύστημα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο από ότι όταν εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές
γ. το ίδιο είτε το σύστημα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο είτε εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές
δ. ίσο με την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου είτε το σύστημα εκτελεί ταλάντωση
σε λείο οριζόντιο επίπεδο είτε εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές


21. Ένα σώμα που εκτελεί ΑΑΤ δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, συγκρούεται πλαστικά με άλλο ίσης μάζας.
Το συσσωμάτωμα εκτελεί νέα ΑΑΤ. Η σταθερά επαναφοράς για τις δύο ταλαντώσεις

α. είναι μικρότερη για την ταλάντωση μετά την κρούση
β. είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις
γ. είναι μεγαλύτερη για την ταλάντωση μετά την κρούση
δ. τίποτα από τα παραπάνω


22. Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή, πλάτους Α και κυκλικής συχνότητας ω,
δίνεται από τη σχέση: x = Aημωt. Η εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση

α. υ = Aωημωt
β. υ = -Aωημωt
γ. υ = Aωσυνωt
δ. υ = -Aωσυνωt


23. Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε

α. η ολική ενέργεια διπλασιάζεται
β. η περίοδος παραμένει σταθερή
γ. η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται
δ. η μέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται


24. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h)

α. 1h
β. 12h
γ. 24h
δ. 48h


25. Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες ισορροπούν κρεμασμένα από κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια με σταθερές Κ1 και Κ2 αντίστοιχα,
που συνδέονται με τη σχέση Κ1=Κ2/2. Απομακρύνουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 από τη θέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και 2x αντίστοιχα
και τα αφήνουμε ελεύθερα την ίδια χρονική στιγμή, οπότε εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Τα σώματα διέρχονται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας τους

α. ταυτόχρονα
β. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με πρώτο το Σ1
γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με πρώτο το Σ2
δ. τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσουμε


26. Σώμα μάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ του οποίου το άνω άκρο
είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω
κατά απόσταση α από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουμε ελεύθερο να κάνει ταλάντωση. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα για το ίδιο πλάτος α
και με ένα άλλο ελατήριο σταθεράς Κ΄ = 4Κ τότε,

α. τα δυο σώματα έχουν την ίδια ενέργεια ταλάντωσης
β. η ενέργεια ταλάντωσης είναι τετραπλάσια στην πρώτη περίπτωση
γ. η κινητική ενέργεια ταλάντωσης στη δεύτερη περίπτωση είναι τετραπλάσια της πρώτης για την ίδια απομάκρυνση από τη Θ.Ι.Τ εκτός και αν είναι μηδέν
δ. η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη δεύτερη περίπτωση είναι πάντα μεγαλύτερη από ότι στην πρώτη ταλάντωση


27. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα

α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του
β. όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη
γ. όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη
δ. όταν η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν


28. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή

α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο
β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο
γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο ανάλογα με την αρχική φάση της Α.Α.Τ
δ. από 0 έως Τ/2 έχουν το ίδιο πρόσημο και από Τ/2 έως Τ/4 έχουν αντίθετο πρόσημο


29. Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, και ισορροπεί (όπως στο σχήμα).
Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούμε χωρίς αρχική ταχύτητα σώμα μάζας m.
Το σύστημα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι
Μιχαήλ Μιχαήλ.

.

Copyright © 1999 Donna Tupper.