Εκτύπωση

Προσομοίωση νόμος του Ohm

Η προσομοίωση που ακολουθεί δημιουργήθηκε με το Modellus X για την μελέτη του νόμου του Ohm για το αντίστοιχο φύλλο εργασίας.

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla