Εκτύπωση

Επαναληπτική Άσκηση 1ης εβδομάδας

on .

Η τάση στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού V και το ρεύμα I

που τον διαρρέει δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Να συμπληρώσετε τα κενά:

 V (Volt) I (A)      V/I    
 12  0,6
 9
 0,3
3

 

 

 

 

 

 

Απάντηση: R = 20 Ω από το πρώτο ζεύγός τιμών και επειδή  είναι μεταλλικός αγωγός ισχύει και για τα άλλα ζεύγη.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla