Εκτύπωση

Επαναληπτική Άσκηση Γενικής 2ης εβδομάδας

Τρεις αντιστάτες R1 = 120 Ω, R2 = 60 Ω, R3 = 40 Ω συνδέονται παράλληλα με μια πηγή 120 V. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει καθέναν από τους αντιστάτες

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla