Εκτύπωση

Επαναληπτική Άσκηση Γενικής 2ης εβδομάδας

Τρεις αντιστάτες R1 = 120 Ω, R2 = 60 Ω, R3 = 40 Ω συνδέονται παράλληλα με μια πηγή 120 V. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει καθέναν από τους αντιστάτες