Εκτύπωση

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γενικής 1ης εβδομάδας

Τρεις αντιστάτες με αντιστάσεις Rα, Rβ = 300 Ω και Rγ = 500 Ω, έχουν συνδεθεί έτσι, ώστε να σχηματίζουν τρίγωνο ΑΒΓ. Πηγή με τάση V = 25 V συνδέεται στα σημεία Α και Β παράλληλα προς τον αντιστάτη Rγ, ενώ μεταξύ της κορυφής Α και του θετικού πόλου της πηγής παρεμβάλλεται σε σειρά αμπερόμετρο με αμελητέα εσωτερική αντίσταση. Αν η ένδειξή του αμπερομέτρου είναι 100 mA, να βρείτε την τιμή της αντίστασης Rα.