Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Όταν προσθέτετε ένα άρθρο κάτω από την κατηγορία : "--Εκπαιδευτικές" τότε αυτό αυτόματα εμφανίζεται στη συγκεκριμένη διαδρομή του ιστοτόπου (Δραστηριότητες --> Εκπαιδευτικές).