α ρ χ ή

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι   Υ  Π Ο Λ Ο  Γ Ι Σ Τ Ε Σ   Κ Α Ι   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α

Για να ανοίξετε τα αρχεία χρειαζόσαστε το πρόγραμμα WinRAR. Κατεβάστε το από ΕΔΩ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  GeoGebra                                                                                                             Διαδραστικοί Πίνακες - Άρθρα

Κάθε μάθημα περιέχει τρία αρχεία: α) Το αποτέλεσμα (αρχείο GeoGebra) β) Τις οδηγίες κατασκευής (αρχείο pdf) γ) Βίντεο με την κατασκευή

Μάθημα 1ο: Αρχικά-Κατασκευή Τριγώνου Μάθημα 2ο: Κατασκευή γωνίας ορισμένου μέτρου Μάθημα 3ο: Γραφική παράσταση συναρτήσεως Μάθημα 4ο: Εισαγωγή Κειμένου
  Μια ενδιαφέρουσα δουλειά με 11 διαφορετικά θέματα GeoGebra)-Βαγγέλης Νταρλαδήμας
Συστήματα Αριθμήσεως-Διαιρετότητα-Μετατροπή Μονάδων-Δυνάμεις- Ρίζες-Εξισώσεις-Ποσοστά (Access) - Παναγιώτης Δεφίγγος Πρόσθεση Ρητών στο Excel - Πρόσθεση Ρητών στο GeoGebra Πρόταση Διδασκαλίας με Η/Υ
Κλάσματα Α΄ Γυμνασίου (Excel) Παράλληλες ευθείες τεμνόμενες υπό τρίτης (Πρόταση διδασκαλίας με Η/Υ- Sketchpad-GeoGebra)
Εμβαδόν Παραλληλογράμμου (Sketcpad) Ανάλογα Ποσά (μια πρόταση διδασκαλίας με Η/Υ, Excel-Sketchpad)
Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου (Sketchpad)  Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου (GeoGebra)
Ευθεία (GeoGebra)  Ορισμένο Ολοκλήρωμα (Geogebra)- Σωτήρης Βαλμάς 
Ημίτονο Οξείας γωνίας (Sketchpad)   Έλλειψη (Sketchpad-Geogebra)- Σωτήρης Βαλμάς
Μονοτονία (Excel)   Αξιοσημείωτες ευθείες τριγώνου-Διαίρεση ευθ. τμήματος-Θεώρημα Θαλή (Sketchpad)-Ευστράτιος Αρετός
Γραφική Παράσταση Συναρτήσεως-Ευθεία (Excel) Μελέτη της συναρτήσεως f(x)=ημx (Sketchpad)-Κατερίνα Πιλαφά