Αρχή

Επικοινωνία και συζήτηση όταν οι δυνατότητες του forum δεν το επιτρέπουν

α) Ισότητα Συνόλων       β) Εύρεση τύπου συναρτήσεως από ολοκλήρωμα

Rectangular Callout: NEO