Αρχική σελίδα Γ΄ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2014

εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2014

ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2013-14. 

εξεταστέα ύλη
ΧΗΜΕΙΑ

Aπό το βιβλίο «Χημεία» της Γ ? Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση 2013.


Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και

β) τα σχήματα μορίων ? θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32?35).Κεφάλαιο 3


Οξέα ? Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,εκτός από:

α) την ισχύ οξέων ? βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99?101) και

β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131?137).Κεφάλαιο 5Οργανική χημεία,

εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199?200)
β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201?214)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221?222)
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230?236) και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237?245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (ο. 239?240).