ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Α

MYCENAEN VAULTED-THOLOS TOMB A