ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ C

MYCENAEN VAULTED-THOLOS TOMB C