================================

===== ΚΡΕΜΑΛΑ ver. 3 ===========

================================

 

Εκτέλεση : Στο φάκελο του παιχνιδιού τρέξτε το αρχείο Κρεμάλα.exe με το σχετικό κίτρινο εικονίδιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

 

Μπορείτε να βάλετε το παιχνίδι σε άλλον Η/Υ απλά αντιγράφοντας το φάκελο του παιχνιδιού. Βέβαια, ο Η/Υ πρέπει να έχει εγκατεστημένο το .NET framework 2.0 και άνω και τα Microsoft Data Access Components (MDAC 2.8). Τα τελευταία είναι ήδη εγκατεστημένα αν έχετε τα Windows XP SP1 και άνω.

 

Παρακάτω δίνονται μερικές οδηγίες για το παίξιμο ή τροποποίηση κάποιων στοιχείων του παιχνιδιού :

 

1) ---- Παίκτες-----

 

  Για προσθήκη, μεταβολή και διαγραφή παικτών μπορείτε να πάτε στο μενού Παιχνίδι-->Παίκτης ή να πατήσετε το button Επιλογή παίκτη από τη γραμμή εργαλείων.

 

   Ο προεπιλεγμένος παίκτης έχει όνομα "Άγνωστος" και μία συγκεκριμένη εικόνα. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το προεπιλεγμένο όνομα. Μπορείτε, όμως, να αλλάξετε την εικόνα του. Επίσης, δεν μπορείτε να διαγράψετε αυτό το όνομα παίκτη.

 

  Οι εικόνες συνιστάται να αποθηκεύονται στον φάκελο Player Images. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε, στη φόρμα διόρθωσης των στοιχείων παίκτη, να απαλείψετε το path name και να κρατήσετε το όνομα π.χ. αντί για C:\Kremala\Player Images\Nikos.jpg  να δώσετε σκέτο το Nikos.jpg. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μεταφέρετε το παιχνίδι σε άλλον υπολογιστή και να μην χάσετε τις εικόνες των παικτών.

  Βέβαια, αν δεν σας ενδιαφέρει η μεταφερσιμότητα του παιχνιδιού μπορείτε να καθορίσετε εικόνα από οποιαδήποτε φάκελο του υπολογιστή.

 

  Η μεταβολή των στοιχείων ενός παίκτη (όνομα, εικόνα) μπορεί να γίνει απευθείας αν κάνετε κλικ στην εικόνα του στη φόρμα του παιχνιδιού.

 

2) ---- Εικόνες κρεμάλας -----

 

   Στο φάκελο Kremala Images βρίσκονται οι εικόνες που εμφανίζονται στο παιχνίδι. Έχουν ονόματα Kremala1.jpg, Kremala2.jpg Κλπ.

   

   Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο αυτών των αρχείων στις δικές σας εικόνες κρεμάλας! Φροντίστε, αν είναι δυνατόν, να κρατήσετε τις ίδιες διαστάσεις.

 

   Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία αυτά και να βάλετε όσα δικά σας θέλετε, αρκεί να διατηρήσετε την σωστή ονοματοδοσία, δηλ. Kremala1.jpg, Kremala2.jpg κλπ.

Προσέξτε μόνο ότι ανάλογα με το πλήθος των αρχείων εικόνων κρεμάλας καθορίζεται και ο αριθμός των προσπαθειών του παίκτη! Για παράδειγμα, αν βάλετε 7 αρχεία, ο αριθμός των προσπαθειών θα είναι 6. Γενικώς, αν βάλετε n αρχεία, ο αριθμός των προσπαθειών θα είναι n-1.

 

3) ---- Ήχοι-------

 

  Στο φάκελο Sounds βρίσκονται, σε format .wav, τα αρχεία ήχου του παιχνιδιού. Κι εδώ μπορείτε να βάλετε τα δικά σας αρχεία ήχου αρκεί να κρατήσετε την ονοματοδοσία.

 

 

4)  --- Χρονόμετρο -----

 

  Στην έκδοση αυτή, προστέθηκε και η δυνατότητα χρονικού περιορισμού της εύρεσης λέξης.

   

  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο και να δώσετε το χρόνο εύρεσης (λεπτά, δεύτερα) καθώς και το κρίσιμο χρόνο ειδοποίησης (critical time) ότι φτάνει στο τέλος. Εξ΄ ορισμού ο χρόνος εύρεσης είναι 1:30 (ενάμιση λεπτό) και ο κρίσιμος χρόνος 0:20 (στα 20 δευτερόλεπτα ακούγεται συναγερμός ότι ο χρήστης πρέπει να επισπεύσει).

 

  Στο μενού Παινίδι--> Ρυθμίσεις ή πατώντας το button Ρυθμίσεις της γραμμής εργαλείων ανοίγει η φόρμα των ρυθμίσεων (προσωρινά απενεργοποιείται η φόρμα του παιχνιδού). Στην καρτέλα Γενικά μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τους χρόνους.

 

  Σε μερικούς υπολογιστές έχει παρατηρηθεί ότι το χρονόμετρο δεν εμφανίζεται σωστά στη φόρμα του παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε το χρονόμετρο. (ελπίζω σε επόμενη έκδοση να το έχω διορθώσει)

 

 

5) --- Χρωματικά σετ ----

 

   Στην έκδοση αυτή, προστέθηκε και η ενδιαφέρουσα δυνατότητα να δημιουργείτε τα δικά σας χρωματικά σετ ώστε να φέρετε το παιχνίδι σε μία εμφάνιση που εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να εναλλάσσεστε κατά βούληση σε όποιο χρωματικό σετ θέλετε.

 

  Το παιχνίδι έρχεται με 3 έτοιμα σετ εκ των οποίων ένα είναι το προεπιλεγμένο (το οποίο δεν μπορείτε να διαγράψετε αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε).

 

   Στο μενού Παινίδι--> Ρυθμίσεις ή πατώντας το button Ρυθμίσεις της γραμμής εργαλείων ανοίγει η φόρμα των ρυθμίσεων (προσωρινά απενεργοποιείται η φόρμα του παιχνιδιού). Στην καρτέλα Χρώματα μπορείτε να διαχειριστείτε τα χρωματικά σετ όπως :

  

   α) Να διαλέξετε ένα από τη λίστα.

   β) Να αλλάξετε το χρώμα σε καθένα στοιχείο κάνοντας κλικ στο χρώμα του στοιχείου.

   γ) Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στα χρώματα του σετ κάνοντας κλικ στο button της δισκέτας.

   δ) Να προσθέσετε ένα νέο χρωματικό σετ, κάνοντας κλικ στο button +. Δώστε το νέο όνομα και αυτό θα προστεθεί στη λίστα. Κατόπιν, αλλάξτε τα χρώματα και αποθηκεύστε.

   ε) Να διαγράψετε ένα χρωματικό σετ από τη λίστα, , κάνοντας κλικ στο button x. 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------

Αν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή συναντήσετε κάποιο πρόβλημα παρακαλώ να με ενημερώσετε.

 

Χρήστος Μουρατίδης, Απρίλιος 2007

mouratx@yahoo.com