Αρχική

Ο Μιχάλης Παρασκευάς γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1989, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή (1995) στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, θεωρία σημάτων, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα νέας γενιάς, τηλεματικές υπηρεσίες καθώς και στην εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων. Διαθέτει επίσης εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού δικτύων και υπηρεσιών τηλεματικής και διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά έργα.

Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από το 1999. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών από το 1999 μέχρι το 2011. Από τον Ιούλιο 2011 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Από τον Σεπτέμβριο 2011 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και διδάσκει τα μαθήματα Κοινωνία της Πληροφορίας (2004-2011), Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ και Βάσεις Δεδομένων (Εργαστήριο 2011-2013).

10. Οκτωβρίου 2013 by Michael Paraskevas
Categories: Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αρχική