3. Δημοσιευμένο Έργο

Α. Διεθνή Περιοδικά

[a.1]   J.Mourjopoulos and M.Paraskevas, «Pole and Zero Modelling for Room Transfer Function,» Journal of Sound and Vibration, Elsevier (1991) 146(2), pp.281-302. [download]

[a.2]   M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «A Differential Perceptual Audio Coding Method with Reduced Bitrate Requirements,» ΙΕΕΕ Transactions on Speech and Audio Processing, Vol. 3, No. 6, pp. 490-503, Nov. 1995. [download]

[a.3]   M.Avgoulea, C.Bouras, M.Paraskevas, G.Stathakopoulos «Policies for content filtering in educational networks,» Journal of Telematics and Informatics, Elsevier Science, Vol. 20, Issue 1 (2003), pp. 71 ? 95. [download]

[a.4]   C.Bouras, V.Papoutsis, C.Ntokos, A.Karaliotas, M.Paraskevas, N.Drosopoulos, «Wireless School Network,» published in Learning Technology Newsletter ? IEEE Learning Technology Task Force (on line), Vol. 5, Issue 2, April 2003. [download]

[a.5]   M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, N.Xypolitos, «The Greek School Network: a paradigm of successful educational services maturing based on the dynamics of open-source technology,» IEEE Transactions on Education, Nov. 2007, Vol. 50, Issue 4, Nov. 2007, pp.321-330 (ISSN: 0018-9359). [download]

[a.6]   M.Vivitsou, N.Lambropoulos, D.Konetas, M.Paraskevas, E. Grigoropoulos, «The Project Method e-course: the use of tools towards the evolution of the Greek teachers? online community». International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), (Special Issue on Reference Models for Forming Organisational or Collaborative Pedagogical Best Practices), Vol. 18, Issue 1, Jan 2008, pp. 26-39. [download]

[a.7]   M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, «Security Services in the Greek School Network,» International Journal of Security and Its Applications, Vol. 3, No. 3, July, 2009. [download]

[a.8]  M. Paraskevas and T. Zarouchas, «Transforming Computer Science Educators Landscape Using the Greek School Network,» International Journal of Advanced Corporate Learning (ISSN: 1867-5565),  Vol 6, No 2 (2013), September 2013 [download]

 

Β. Διεθνή Συνέδρια

[b.1]         J.Mourjopoulos, M.Paraskevas and G.Kokkinakis, «Noisy Audio Signal Enchancement using Subjective Spectra,» AES 92nd Convention, March 1992, Vienna, preprint 3240 (1AP1.06).

[b.2]         M.Paraskevas, J.Mourjopoulos and G.Kokkinakis, «Audio Coding Based on Subjective Differences,» AES 94th Convention, March 1993, Berlin, preprint 3554 (D3-4).

[b.3]         M.Paraskevas, D.Tsoukalas and J.Mourjopoulos, «A Prony Method for High-quality Audio Coding,» Proc. of ICASSP? 93, Vol. I, pp.205-208, April 1993, Mineapolis, USA.

[b.4]         D.Tsoukalas, M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «Speech Enchancement Using Psychoacoustic Criteria,» Proc. of ICASSP? 93, Vol. II, pp.359-362, April 1993, Mineapolis, USA.

[b.5]         M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «Results on a Differential Perceptual Audio Coder,» AES 96th Convention, February 1994, Amsterdam, preprint 3794 (P3.3).

[b.6]         M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «A Statistical Study of the Variability and Features of Audio Signals: Some Preliminary Results,» AES 100th Convention, May 1996, Copenhagen, preprint 4256 (Q-1).

[b.7]         J.Valakas, M.Paraskevas and J.Mourjopoulos «Pole-Zero Loudspeaker Response Analysis by Bandsplitting and Prony Modelling,» AES 100th Convention, May 1996, Copenhagen, preprint 4214 (K-3).

[b.8]         Μ.Παρασκευάς και Ι.Μουρτζόπουλος, «Συμπίεση Ηχητικών Σημάτων: Από την ADPCM στο MPEG-4,» Διεθνές Συνέδριο Ακουστικής Τεχνολογίας ?98, Διοργάνωση Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Δεκέμβριος 1998, Πειραιάς.

[b.9]         J.Valakas, P.Hadjiantoniou, J.Mourjopoulos and M.Paraskevas, «Loudspeaker Codebooks based on Pole / Zero Analysis of their Smoothed Spectra,» 106th AES Convention, April 1999, Paris.

[b.10]       N. Adamopoulos, C. Bouras, P. Ganos, D. Karaiskakis, M. Paraskevas «Winds of Aiolos: The Greek School Network,» presented at the Bolton International Conference ?Towards the e-learning Community: Challenges for Business and Education?, Oct. 2000, Bolton, UK.

[b.11]       A.Gerbesioti and M. Paraskevas «GIS in the First Greek School Network», 21st Annual ESRI International User Conference, July 2001, San Diego, California, USA (http://gis.esri.com/library/userconf/proc01/professional/papers/pap432/p432.htm)

[b.12]       M.Avgoulea, C.Bouras, M.Paraskevas, G.Stathakopoulos «Policies for content filtering in educational networks: The case of Greece», ED-MEDIA 2002 conference, pp. 57-62, June 2002, Denver Colorado, USA.

[b.13]       C.Bouras, M.Paraskevas, «Educational Information Society in Greece: The Greek School Network,» IADIS International Conference, e-Society, pp. 179-186, June 2003, Lisbon, Portugal.

[b.14]       M.Paraskevas, «Network Infrastructures and Telematic Services For The Educational Society In Greece,» Conference ?New Technologies in Education with emphasis on Educational Software?, Hellenic Presidency EU 2003, 29-30 May 2003, Kamena Vourla, Greece, (http://www.ypepth.gr/conf_edu_sw/default.htm) (Keynote speaker)

[b.15]       C.Kattirtzis, E.Varvarigos, K.Vlachos, G.Stathakopoulos, M.Paraskevas, «Traffic profiling in the Greek School Network,» Proc. of 14th IEEE Workshop on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN 2005), September 2005, Chania, Greece.

[b.16]       Ch.Bouras, A.Karaliotas, M.Oikonomakos, M.Paraskevas, D.Primpas, Ch.Sintoris, «QoS issues in the Research and Academic Networks: The case of GRNET», Proc. of the International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, Tahiti, French Polynesia, October 23-28, 2005.

[b.17]       A.Alexiou, Ch.Bouras, V.Igglesis, V.Kapoulas, M.Paraskevas, I.Scopoulis, J.Papagiannopoulos, «Deployment of Broadband Infrastructure in the Region of Western Greece», Proc. of the 2nd IEEE/Create-Net International Workshop on Deployment Models and First/Last Mile Networking Technologies for Broadband Community Networks (COMNETS 2005), October 2005, Boston, USA.

[b.18]       A.Alexiou, Ch.Bouras, V.Igglesis, V.Kapoulas, M.Paraskevas, T.Tsiatsos, J. Papagiannopoulos, «The Broadband Status in the Region of Western Greece: Overview and Recommendations», BroadBand Europe 2005, Bordeaux, France 12-14 December 2005.

[b.19]       N.Xipolitos, M.Paraskevas, M.Varvarigos «The Greek School Network: Stucture, design principles and services offered», Proc. Inl Joint Conference on E-business and Telecommunications (ICE-B 2006), Setubal, Portogal, pp. 283-288, Aug 2006

[b.20]       M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, «Deploying cutting-edge educational services in the Greek School Network,» Proc. of 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), Patras, Greece, May 2007.

[b.21]       Ν.Lambropoulos, M.Paraskevas, D.Konetas, P.Kampylis, I.Economakos, N.Minaoglou, M.Vivitsou, A.Gkikas, Ε.Grigoropoulos, «Re-using Multi-Point Videoconferencing Modules as Learning Objects in Collaborative e-Learning Discussions,» Proc. of Joint Information Systems Committee innovating e-Learning online conference 2007 (JISC-2007), June 2007.

[b.22]       S.Papadimitriou, Ν.Lambropoulos, P.Kampylis, N.Minaoglou, M.Vivitsou, D.Konetas, M.Paraskevas, I.Economakos, A.Gkikas, «The multiple use of Videoconference in the Distance Learning of Greek Teachers through the Greek School Network», (in Greek), accepted at the 4th International Conference in Open and Distance Learning – Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, Athens, November 23-25, 2007.

[b.23]       M. Kalochristianakis, M. Paraskevas, E. Varvarigos, «Asynchronous tele-education and computer-enhanced learning services in the Greek School Network», First World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2008), Lecture Notes in Computer Science 5288, Springer, Athens, Greece, Sept 2008, pp. 234-242.

[b.24]       M. Kalochristianakis, M. Paraskevas, E. Varvarigos, «The Greek School Network learning infrastructure», IADIS International Conference, e-Learning 2010, Freiburg, Germany, 26 – 29 July 2010.

[b.25]       M. Paraskevas, H. Stergatu, E. Varvarigos, «e-Learning and social networking services

in The Greek School Network The Greek School Network learning infrastructure», IADIS International Conference, e-Learning 2011, Rome, Italy, 20 – 23 July 2010.

[b.26]       M. Kalochristianakis, M. Paraskevas, E. Varvarigos, «Problems and solutions during the deployment of an infrastructure management service across the Greek School Network», International Conference on Service Systems and Service Management, ICSSSM 2012, Sanghai, China, July 2-4, 2012. BEST PAPER AWARD

[b.27]       M. Paraskevas, «Modern e-Learning for Greek Schools and their adoption», IADIS International Conference, e-Learning 2012, Lisbon, Portugal, 17-20 July 2010.

 

Γ. Ελληνικά Συνέδρια και Περιοδικά, Τεχνικές Αναφορές

[c.1]          Γ.Μουρτζόπουλος και Μ.Παρασκευάς«Μοντέλα Ακοής και Ψηφιακά Συστήματα Ηχου,» περιοδικό «Ηχος», τεύχος Νοεμβρίου 1991, σελ. 40-46 (χωρίς κρίση).

[c.2]          Μ.Παρασκευάς«Το Νέο Ψηφιακό Ραδιοφωνικό Πρότυπο – DAB (Digital Audio Broadcasting),» «Τεχνικά Θέματα» Δελτίο Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Τεύχος 29, Ιούλιος 1996. (χωρίς κρίση)

[c.3]          Μ.Παρασκευάς«Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Μελέτης για την Καταγραφή και Αξιολόγηση των Προβλημάτων των Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου στο Νομό Αχαΐας,» Πρακτικά Προσυνεδρίου Πάτρας ICOMES ?98, Δεκέμβριος 1997, Πάτρα (χωρίς κρίση)

[c.4]          Ν.Αδαμόπουλος, Π.Γανός, Δ.Καραϊσκάκης, Χρ.Μπούρας, Μ.Παρασκευάς «Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου ? Έργο: Ασκοί του Αιόλου,» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Οκτώβριος 2000, Πάτρα (με κρίση)

[c.5]          Μ.Παρασκευάς «Ασκοί του Αιόλου: Υλοποιώντας το Σχολικό Δίκτυο στην Ελλάδα: Εμπειρίες, Συμπεράσματα και Προοπτικές,» Πρακτικά 3ης Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, σελ. 206-208, Αθήνα, Φεβρουάριος 2000 (με κρίση).

[c.6]          Μ.Παρασκευάς, Α.Λυμπέρης «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας – Εμπειρίες από την υλοποίησή του – Προοπτικές εκπαιδευτικής αξιοποίησης,» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», σελ. 105-108, Νοέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη (με κρίση).

[c.7]          Μ.Παρασκευάς, «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Στατιστικές καταγραφές από τη λειτουργία του ? Προοπτικές για την εκπαυδευτική του αξιοποίηση,» Πρακτικά 4ης Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, σελ. 107-122, Δεκέμβριος 2000, Αθήνα (με κρίση).

[c.8]          Μ. Παρασκευάς«Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του από την Εκπαιδευτική Κοινότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Επιστημονική Συνάντηση για την Παιδεία «Εκπαιδευτικοί Προβληματισμοί – Καινοτομίες», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ιανουάριος 2004, Πάτρα (με κρίση).

[c.9]          Μ. Παρασκευάς«Το Παρόν και το Μέλλον του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Φεβρουάριος 2004, Θεσσαλονίκη (με κρίση).

[c.10]       Μ.Vivitsou, Ν.Lambropoulos, Μ.Paraskevas«The Teachers in the Life-long Learning of the 21st Century: The example of the Greek Schools Network». Οι Εκπαιδευτικοί και η Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα: Το παράδειγμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Aspects Today Journal, Greek Association of English Teachers working in Public Education (PEKADE). Athens, 2006. pp. 22-34. (doc) in Greek (με κρίση).

[c.11]       N.Μαυραντζάς, Μ.Παρασκευάς, Α.Πεππές, «Η ευρυζωνικότητα στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 4ο Συνέδριο Σύρου, Σύρος, Μάιος 2007 (με κρίση).

[c.12]       Μ.Βιβίτσου, Αλ.Γκίκας, Ν.Μηνάογλου, Δ.Κονετάς, Ηλ.Οικονομάκος, Σ.Παπαδημητρίου, Ν.Λαμπροπούλου, Μ.Παρασκευάς«Τα ιστολόγια ως εργαλεία συνεργασίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», 4ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, Αθήνα, 6-7 Οκτωβρίου 2007 (με κρίση).

[c.13]       Μ.Παρασκευάς, «Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα», 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ρόδος, 11-12 Απριλίου 2008

[c.14]       Contribution at ?Cookbook on deploying Ipv6 in School Networks,? Deliverable 32603/GRNET/DS/D5.14/A1, June 2005

 

Δ. Κεφάλαια σε Βιβλία

[1]             «ΒΗΜΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη σχολική πραγματικότητα: Η εμπειρία του ΕΑΙΤΥ», Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις CTI Press, Πάτρα 2005

[2]             Ν.Λαμπροπούλου, M.Παρασκευάς, Δ.Κονετάς, Η.Οικονομάκος, N.Μηνάογλου, M.Βιβίτσου, A. Γκίκας, Ε.Γρηγορόπουλος, Π.Καμπύλης, «Δεν έχει σημασία τι μπορούν τα εργαλεία να κάνου για εμάς αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα εργαλεία: η Επαναχρησιμοποίηση Μονάδων Τηλεδιάσκεψης για τη Συνεργατική Μάθηση στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» έγινε αποδεκτό για δημοσίευση στο συλλογικό τόμο «Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Επιμέλεια: Παναγιώτης Σ. Αναστασιάδης, Αθήνα 2008.

 

Ε. Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή Συνέδρια

  1. M.Paraskevas, «Policies for content filtering in educational networks: The case of Greece», ICL2002, Villach, September 2002, Austria (Keynote Speaker)
  2. M.Paraskevas«Telematic services for elementary and secondary education», Proceedings of 2nd Conference on «IT & Education», December 2002, Nicosia, Cyprus (Keynote speaker)
  3. M.Paraskevas, «Network Infrastructures and Telematic Services for the Educational Society in Greece», Conference: ?New Technologies in Education with emphasis in educational software?, Hellenic Presidency EU 2003, May 2003, Kammena Vourla, Greece, (Keynote speaker).
  4. Μ.Παρασκευάς «Υλοποιώντας το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας,» 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Ομίλου Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου, Νοέμβριος 2000, Λευκωσία (Keynote speaker).

 

ΣΤ. Ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (Citations)

Ετεροαναφορές στην εργασία υπ? αριθ.:

[a.1]: Τριάντα εννέα (39)                           [a.2]: Δεκαπέντε (15)

[a.3]: Μία (1)                                                    [b.1]: Τέσσερις (4)

[b.2]: Μία (1)                                                    [b.3]: Μία (1)

[b.4]: Τριάντα μία (31)                                [b.6]: Τρείς (3)

[b.7]: Μία (1)                                                    [b.13]: Μία (1)

[b.15]: Πέντε (5)                                             [b.17]: Μία (1)