5. Επαγγελματική Εμπειρία

4/1999 ? σήμερα:      Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (www.cti.gr)

 • Διευθυντής της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από τον 5/2011 μέχρι σήμερα.
 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts) του ΕΑΙΤΥ (11/1999 ? 5/2011), με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (μέσο πλήθος εργαζόμενων: 20) και οικονομικής διαχείρισης του Τομέα, καθώς και των έργων που εκτελεί.
 • Μηχανικός δικτύων με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων Η/Υ ευρείας περιοχής (4/1999 ? 10/1999).
 • Υπεύθυνος πολλών έργων του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ (βλ. Υπόμνημα διεύθυνσης έργων πληροφορικής), διοίκησης των ομάδων έργων και υπεύθυνος των παραδοτέων έργων.
 • Μέλος και πρόεδρος επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών (βλ. Υπόμνημα διεύθυνσης έργων πληροφορικής), με σκοπό την υλοποίηση των έργων του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ.

 

7/2001 ? 7/2004:      Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

 • Επιστημονικός σύμβουλος με αρμοδιότητες σε θέματα σχολικών δικτύων και ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Συντονιστής της Τεχνικής Επιτροπής και τεχνικός υπεύθυνος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (7/2002 ? 7/2004), με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των έργων μέσω των οποίων αναπτύσσεται και λειτουργεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

3/2003 ? 7/2004:      Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβούλων (ΣΕΣΥ) για το συντονισμό και την επίβλεψη της υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ στην ΠΔΕ. Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και ευρυζωνικών δικτύων.

 

12/1995 ? 3/1999:   Τεχνικό Επιμελητήριο (Τ.Ε.Ε.) – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας              

Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης με αρμοδιότητες:

 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος μηχανογράφησης των διοικητικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ στη Δυτική Ελλάδα (πανελλαδικό σύστημα ηλεκτρονικής διάχυσης πληροφοριών για μηχανικούς). Τεχνικός υπεύθυνος του κόμβου Πάτρας και υπεύθυνος υλοποίησης του web site.
 • Επιστημονικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα εισηγήσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα.
 • Διοικητικός υπεύθυνος του φορέα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του Τ.Ε.Ε. (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (7/1996 ? 12/1997), με αρμοδιότητες το σχεδιασμό και το συντονισμό ενεργειών συνεχιζόμενης κατάρτισης για μηχανικούς.

 

10/1997 ? 2/1998:   Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας

 • Εξωτερικός συνεργάτης και μέλος της μελετητικής ομάδας για την εκπόνηση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Απασχόλησης για την Αχαΐα» στα πλαίσια του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης.

 

6/1989 ? 12/1998:   Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «ESPRIT-ΙΙ 2104, Polyglot» – Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «ΜΕΝΤΩΡ» – ΕΤΒΑ
 • Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Επεξεργασίας Ήχου του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (http://www.wcl.ee.upatras.gr/audiogroup)

 

6/1989 ? 3/1999:      Αυτασχολούμενος

 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Λιμενικό Ταμείο Πατρών, Δήμοι Πατρέων, Γαστούνης, Κάστρου-Κυλλήνης, Τυρού Αρκαδίας, κλπ) σχετικά με Πυρασφάλεια, Θέρμανση-Ψύξη, Ηλεκτρολογικά, Φωτισμό, Ακουστική χώρων, κλπ.
 • Μέλος της εταιρείας Τεχνολογίας Ήχου και Πληροφορικής Analysis – Sound and Information Technology, με αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη σε εφαρμογές πληροφορικής (7/1993 ? 7/1996).
 • Ανάπτυξη λογισμκού για εφαρμογές στον Ιδιωτικό τομέα.