7. Μέλος Επιτροπών

1    Επιτροπές Αξιολόγησης (αριθμός: 14)

 1. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές υποστηρικτικές μονάδες της Β? βάθμιας Εκπαίδευσης» (Γ? ΚΠΣ)», Προϋπολογισμός 627.004,97 ?, (2001). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 2. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου διανομής και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 925.223,00 ?, (2002-2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 3. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 63.920,00 ?, (2002-2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 4. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 179.678,00 ? (2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 5. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση βασικού υπολογιστικού-δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γεωγραφική περιοχή των νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας», (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 1.092.699,12 ? (2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 6. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού, υποδομών δομημένης καλωδίωσης των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και εξοπλισμού και υπηρεσιών διασύνδεσης στο Internet μέσω δορυφόρου και G.P.R.S των Κινητών Βιβλιοθηκών για την υλοποίηση των τοπικών δικτύων και της διασύνδεσης με το διαδίκτυο.», (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 537.847,76 ? (2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 7. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού υπολογιστικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης / τηλεπιμόρφωσης», (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 134.090,00 ? (2006). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 8. Μέλος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Μελέτη και κατασκευή χώρου επίδειξης, προώθησης και προβολής της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος», Προϋπολογισμός 30.000,00 ?, (2004). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 9. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης», Προϋπολογισμός 29.000,00 ?, (2006). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 10. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη», Προϋπολογισμός 627.226,38 ?, (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 11. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Ανάπτυξη και λειτουργία ασυρματικών δικτύων τοπικής ευρυζωνικής πρόσβασης για 13 σχολεία στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ», Προϋπολογισμός 57.525,00 ? (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 12. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Ευρυζωνική αναβάθμιση δικτύου διανομής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», Προϋπολογισμός 990.056,20 ?, (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 13. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ», Προϋπολογισμός 173.996,00 ?, (2006). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 14. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ», Προϋπολογισμός 200.000,00 ?, (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

 

2    Επιτροπές Παραλαβής Συμβάσεων (αριθμός 7)

 1. Πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής εξοπλισμού σύμβασης «Ε32 – Ασκοί του Αιόλου: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, δικτύωση και υποστήριξη λειτουργίας σχολικού δικτύου σε ευρεία κλίμακα» (1999). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 2. Πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου διανομής και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2002). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 3. Πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές υποστηρικτικές μονάδες της Β? βάθμιας Εκπαίδευσης» (2001). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 4. Πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας» (2002-2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 5. Πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξυπηρέτησης κλήσεων διασυνδεδεμένων μονάδων», (2002-2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 6. Πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού υπολογιστικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης / τηλεπιμόρφωσης» (2006). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 7. Μέλος επιτροπής οριστικής παραλαβής σύμβασης «Μελέτη και κατασκευή χώρου επίδειξης, προώθησης και προβολής της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» (2005). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

 

3 Επιτροπές Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών (αριθμός 7)

 1. Μέλος επιτροπής παροχής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Κέντρο τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ? Interreg ΙΙ (Β? ΚΠΣ)», Προϋπολογισμός 387.812,23 ?, (1999). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 2. Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου διανομής και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 925.223,00 ?, (2002-2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 3. Μέλος επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Ε32 – Ασκοί του Αιόλου: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, δικτύωση και υποστήριξη λειτουργίας σχολικού δικτύου σε ευρεία κλίμακα (Β? ΚΠΣ)», Προϋπολογισμός 1.883.501,32 ?, (1999). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 4. Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου διανομής και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 925.223,00 ?, (2002). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 5. Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές υποστηρικτικές μονάδες της Β? βάθμιας Εκπαίδευσης» (Γ? ΚΠΣ)», Προϋπολογισμός 627.004,97 ?, (2001). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 6. Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 63.920,00 ?, (2002-2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 7. Μέλος επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού «Μελέτη και κατασκευή χώρου επίδειξης, προώθησης και προβολής της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος», Προϋπολογισμός 30.000,00 ?, (2004). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

 

4 Επιτροπές Διευκρινήσεων (αριθμός 7)

 1. Μέλος επιτροπής παροχής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Ενέργεια Οδύσσεια (Β? ΚΠΣ): Κοινός διαγωνισμός έργων Ε31-Μνηστήρες, Ε32-Ασκοί του Αιόλου, Ε12-Λαέρτης, Ε11-Οδυσσέας, Ε51, Ε52, Ε53, Ε55, Ε56, Ε57-Έργα επίδειξης νέων τεχνολογιών (Β? ΚΠΣ)», Προϋπολογισμός 170.767,83 ?, (1999). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 2. Μέλος επιτροπής παροχής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Κέντρο τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ? Interreg ΙΙ (Β? ΚΠΣ)», Προϋπολογισμός 387.812,23 ?, (1999). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 3. Πρόεδρος επιτροπής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού, υποδομών δομημένης καλωδίωσης των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και εξοπλισμού και υπηρεσιών διασύνδεσης στο Internet μέσω δορυφόρου και G.P.R.S των Κινητών Βιβλιοθηκών για την υλοποίηση των τοπικών δικτύων και της διασύνδεσης με το διαδίκτυο.», (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 537.847,76 ? (2003). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 4. Πρόεδρος επιτροπής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού υπολογιστικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης / τηλεπιμόρφωσης», (Γ? ΚΠΣ), Προϋπολογισμός 134.090,00 ? (2006). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 5. Πρόεδρος επιτροπής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη», Προϋπολογισμός 627.226,38 ?, (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 6. Πρόεδρος επιτροπής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Ευρυζωνική αναβάθμιση δικτύου διανομής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», Προϋπολογισμός 990.056,20 ?, (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.
 7. Πρόεδρος επιτροπής διευκρινήσεων διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ», Προϋπολογισμός 200.000,00 ?, (2007). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.