1. Διδασκαλία

1. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Επίκουρος Καθηγητής (2011 – )

 

Επιστημονικός Συνεργάτης – (2004-2011: 7 ακαδημαϊκά έτη)

 • «Θεωρία Σημάτων» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2011 στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου.
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου.
 • «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου.

 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Α. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ 407/80) (2002-2009: 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα)

 • «Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής» Συνδιδασκαλία του μαθήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2002-2009 στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου, που αναφέρεται στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση διαδικασιών παραγωγής.

Β. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εντεταλμένος Λέκτορας (ΠΔ 407/80) – (2001-2002: 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο)

 • «Εισαγωγή στους Υπολογιστές ΙΙ» Συνδιδασκαλία του μαθήματος κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου, που αναφέρεται στη γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN και συνοδεύεται από τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων.

Επικουρικό έργο (1989-1993, 1996-1997)

 • «Ηλεκτροακουστική Ι & ΙΙ» Παραδόσεις Φροντιστηριακών Ασκήσεων στο Ε’ έτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών επί 4 ακαδημαϊκά έτη (1990-1993 και 1996-1997).
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι & ΙΙ» Διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στο Δ’ Έτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών επί 2 ακαδημαϊκά έτη (1989-1990 και 1990-1991). Τίτλοι ασκήσεων: «Διαμόρφωση πλάτους απλής και διπλής ζώνης» και «Μετρήσεις της παραμόρφωσης σε ψηφιακά δίκτυα τηλεπικοινωνιών».

 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) – (2001-2012: 11 ακαδημαϊκά έτη)

 • Θεματική Ενότητα «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού (ΠΛΗ-11)»Σύμβουλος Καθηγητής για την εξ? αποστάσεως εκπαίδευση τμήματος προπτυχιακών φοιτητών. Το περιεχόμενο της Θεματικής Ενότητας περιλαμβάνει τα μαθήματα «Τεχνολογία Λογισμικού Ι»«Βάσεις Δεδομένων» και «Λειτουργικά Συστήματα Ι».

 

4. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης – (1996-2000: 4 ακαδημαϊκά έτη)

 • «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1996-2000 στο Τμήμα Μηχανολογίας. Υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου που αναφέρεται στη γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN και συνοδεύεται από τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων.

Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής – (1995-1996: 1 ακαδημαϊκό έτος)

 • «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» Διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στο Τμήμα Έργων Υποδομής.
 • «Προγραμματισμός Η/Υ Ι & ΙΙ» Διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στις γλώσσες προγραμματισμού BASIC και FORTRAN, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1995-1996 στο Τμήμα Μηχανολογίας.

Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών – (1994-1995: 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο)

 • «Αυτόματη Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994-1995 στο Τμήμα Έργων Υποδομής. Προαιρετικό μάθημα του Γ? εξαμήνου στο AUTOCAD.