2. Έρευνα

Α. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Δίκτυα ? Ευρυζωνικά Δίκτυα – Δίκτυα και Πρωτόκολλα Η/Υ.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)
 • Ανάπτυξη συνεργατικών υπηρεσιών διαδικτύου (Web 2.0).
 • Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
 • Ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία (κωδικοποίηση, συμπίεση, αφαίρεση θορύβου, κλπ) σημάτων ομιλίας και μουσικής.
 • Τεχνικές φασματικής μοντελοποίησης σημάτων και συστημάτων.
 • Ψυχοακουστικά μοντέλα ακοής.

 

Β. Ερευνητική Δραστηριότητα

1. ΤΕΙ Μεσολογγίου – Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

 

2. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

 • 4/1999 ? σήμερα      Εκτεταμένη έρευνα σε δικτυακές τεχνολογίες και πρωτόκολλα δικτύων, με έμφαση σε δίκτυα δημόσιας χρήσης και σε ευρυζωνικά δίκτυα.
 • Επίσης, εκτεταμένη έρευνα σε υπηρεσίες Διαδικτύου, με έμφαση σε εκπαιδευτικές (e-learning) και συνεργατικές (collaborative) εφαρμογές (Web 2.0).

Η ανωτέρω εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσω της υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών ΙΤΥΕ, της οποίας τυγχάνω Διευθυντής.

 

3. Πανεπιστήμιο Πατρών

3.1 Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

 • 6/1990 ? 7/1993    Έρευνα σε τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και ειδικά τεχνικών συμπίεσης σημάτων, φασματικής μοντελοποίησης, παραμετροποίησης σημάτων και συστημάτων, στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη δημοσίευση αρκετών εργασιών σε συνέδρια και περιοδικά.
 • 6/1989 ? 10/1992 ESPRIT-ΙΙ 2104, Polyglot (Text To Speech). Έργο ανάπτυξης και υλοποίησης συστήματος παραγωγής συνθετικής φωνής υψηλής ποιότητας για την Ελληνική γλώσσα. Αρμοδιότητες σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικού γιά την υλοποίηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο (real-time implementation).
 • 1/1993 -7/1993      ΜΕΝΤΩΡ. Έργο σχεδιασμού και ανάπτυξης συστήματος επεξεργασίας ηχητικών σημάτων για ραδιοφωνικές εφαρμογές. Αρμοδιότητες σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του υπό ανάπτυξη συστήματος.
 • 10/1995    Συντάκτης της προκαταρτικής μελέτης με τίτλο: «Σύστημα Μέτρησης του Κυκλοφοριακού θορύβου της πόλης των Πατρών», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων.

 

3.2 Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας 

 • 4/1997 ? 9/1997    FRIENDS – Farming and Rural Information Expertise and Dissemination Services (Telematics application program UR 1012). Έργο ανάπτυξης ειδικού λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών σελίδων Internet (με χρηση Lotus Notes), για λογαριασμό της Ένωσης Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) Ελλάδας.