Καταγραφή της πιστοποιημένης εμπειρίας μου στους παρακάτω τομείς:

  • Εκπαιδευτική σε όλες της βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Επαγγελματική στο χώρο της εκπαίδευσης και σε πολυεπίπεδες συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
  • Ως Εισηγητής ή Προσκεκλημένος ομιλητής σε επιστημονικές, επιμορφωτικές, ενημερωτικές δράσεις.