Ηθογραφία

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Με τον όρο «ηθογραφία» χαρακτηρίζουμε μια της νεοελληνικής , που ξεκινά λίγο μετά το και συνεχίζεται ως και τις πρώτες δεκαετίες του ού αιώνα.