Συνηρημένα ρήματα

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.