ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

Να σύρεις τα στοιχεία της Β΄ στήλης προς τους τύπους της Α΄ στήλης. Όταν τελειώσεις, να πατήσεις στο κουμπί "Έλεγχος".