Τα Μέρη του Λόγου

Να κάνεις κλικ σε ένα αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί, να γράψεις την απάντηση με κεφαλαία γράμματα, και έπειτα να πατήσεις στο κουμπί "Εισαγωγή". Όταν τελειώσεις, να πατήσεις στο κουμπί "Έλεγχος".

1      2         3         
          4          
5                    
6                    
           7         
   8                 
                  
  9      10