Εγγραφή μελών στη Σχολική μας Εφημερίδα

Προσοχή: Κατά την εγγραφή σας σημειώστε κάπου το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε. Είναι απαραίτητα στοιχεία για την συμμετοχή σας ως μέλος στην εφημερίδα του σχολείου μας. 

 

 (το πολύ 8 γράμματα, αριθμοί ή σύμβολα)

 (το πολύ 8 γράμματα, αριθμοί ή σύμβολα)