Γεωμετρικές Κατασκευές
Κατασκευή κάθετης σε ευθεία από ένα σημείο εκτός αυτής της, με κανόνα και διαβήτη

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.1ο. Βρες δυο σημεία Α και Β της ευθείας, που ισαπέχουν από το Σ (ΑΣ=ΣΒ). Click στο Βήμα 1ο για να το δεις. 

2ο. Φέρε τη μεσοκάθετη στο ΑΒ. Αυτό ήταν! Click στο Βήμα 2ο και μετά στο Βήμα 3ο για να το δεις.3ο. Δοκίμασε πάλι. Click στο Reset για να αρχίσεις.

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)