Γεωμετρικές Κατασκευές
Κατασκευή μεσοκάθετης σε ευθύγραμμο τμήμα με κανόνα και διαβήτη - Εύρεση του μέσου του τμήματος

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.


1ο. Με κέντρα τα Α και Β και ακτίνες λίγο μεγαλύτερες από το μισό του τμήματος (ρ > 0,5 AB), φτειάξε δυο ίσους κύκλους. Click στο Βήμα 1ο για να το δεις. 

2ο. Έστω Γ και Δ τα σημεία τομής αυτών. Click στο Βήμα 2ο για να το δεις.

3ο. Φέρε την ευθεία ΓΔ. Αυτό ήταν! Click στο Βήμα 3ο για να το δεις.

4ο. Βρες το σημείο τομής του ΑΒ με το ΓΔ. Αυτό είναι το μέσο του ΑΒ. Click στο Βήμα 4ο για να το δεις.

5ο. Δοκίμασε πάλι. Click στο Reset για να αρχίσεις. Μπορείς να μετακινήσεις τα σημεία Α και Β με τον κέρσορα.

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)