Γεωμετρικές Κατασκευές
Κατασκευή παράλληλης σε ευθεία από ένα σημείο εκτός αυτής, με κανόνα και διαβήτη

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.1ο. Φέρε από το σημείο Σ μια κάθετη στην (ε). Δες γνωστή κατασκευή. Click στο Βήμα 1ο για να το δεις. 

2ο. Φέρε στο σημείο Σ μια κάθετη στην (ζ). Δες γνωστή κατασκευή. Αυτό ήταν! Click στο Βήμα 2ο για να το δεις.

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα

Παράλληλη σε ευθεία από σημείο εκτός αυτής

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

mtz, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra