Γεωμετρικές Κατασκευές
Διχοτόμος γωνίας, με κανόνα και διαβήτη

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.1ο. Στις πλευρές της γωνίας χΑψ πάρε δυο σημεία Γ και Δ, ώστε ΑΓ=ΑΔ. Click στο Βήμα 1ο για να το δεις. 

2ο. Με κέντρα τα σημεία Γ και Δ και ακτίνα ΓΑ ή ΔΑ γράψε δυο κύκλους. Click στο Βήμα 2ο και μετά στο Βήμα 3ο για να το δεις.

3o. Φέρε την ΑΣ. Αυτό ήταν!3ο. Δοκίμασε πάλι. Click στο Reset για να αρχίσεις. Μπορείς ν' αλλάξεις τη θέση του σημείου Α με τον κέρσορα.

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)