Γεωμετρικές Κατασκευές
Κατασκευή τριγώνου από μια πλευρά του και τις προσκείμενες γωνίες του.

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.

1ο. Πάρε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ ίσο με a. Click στο Βήμα 1ο για να το δεις.

2ο. Φέρε την ημιευθεία Αψ, ώστε η γωνία ψΑΒ να είναι ίση με την β. Click στο Βήμα 2ο για να το δεις.

3ο. Φέρε την ημιευθεία Βχ, ώστε η γωνία χΒΑ να είναι ίση με την α. Click στο Βήμα 3ο για να το δεις."

4ο. Η τομή τους μας δίνει το σημείο Γ. Αυτό ήταν! Click στο Βήμα 4ο για να το δεις."

5ο. Δοκίμασε πάλι. Click στο Reset για να αρχίσεις. Μπορείς να μετακινήσεις τα "μπλε" σημεία, με τον κέρσορα. Υπάρχουν θέσεις που δημιουργούν προβλήματα; Μπορείς να το δικαιολογήσεις;

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα

Κατασκευή Τριγώνου

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

mtz, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra