Γεωμετρικές Κατασκευές
Χωρισμός τμήματος σε λόγο μ:ν (εσωτερικά ή εξωτερικά)

Λέγοντας "χωρισμός του τμήματος ΑΒ σε λόγο μ:ν" ενοούμε να βρούμε ένα σημείο Μ ή Ν στην ευθεία που ορίζει αυτό, ώστε ο λόγος ΑΜ:ΒΜ ή ΑΝ:ΒΝ να είναι ίσος με το λόγο μ:ν, δυο τμημάτων μ και ν

Δοκίμασε πρώτα στο τετράδιό σου, χωρίς να κάνεις Click.1ο. Στο άκρο Α του τμήματος πάρε ένα τμήμα ΑΓ ίσο με μ. Click στο Βήμα 1ο για να το δεις.

2ο. Στο άλλο άκρο Β του τμήματος πάρε τμήμα ΒΔ ή ΒΔ' παράλληλο προς το ΑΓ. Click στο Βήμα 2ο και μετά στο Βήμα 3ο για να το δεις.

3o. Φέρε τις ΓΔ και ΓΕ. Αυτές ορίζουν τα Μ και Ν, που είναι τα ζητούμενα. Αυτό ήταν!3ο. Δοκίμασε πάλι. Click στο Reset για να αρχίσεις. Μπορείς ν' αλλάξεις τη θέση των "μπλε" σημείων με τον κέρσορα.

Δημιουργήθηκε από το Μιχάλη Τζούμα


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)