Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (2012-13)

Με το 109582/Γ2/19-09-2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ καθορίστηκε η ύλη και η διαχείριση αυτής για τα Μαθηματικά της Α' ΓΕΛ και των Α'&Β' Εσπερινών ΓΕΛ. Κλικ εδώ για να τη δεις

Με το 115360/Γ2/28-09-2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ καθορίστηκε η ύλη και η διαχείριση αυτής για τα Μαθηματικά της Β' ΓΕΛ και των Γ' Εσπερινών ΓΕΛ. Κλικ εδώ για να τη δεις

Η Διαχείριση της ύλης των Μαθηματικών κατεύθυνσης Γ' ημερήσιων και Δ' εσπερινών Λυκείων καθορίστηκε με την 102721/Γ2/7-9-2012. Κλικ εδώ για να την δεις.Πρόσθετες Πληροφορίες