ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

mathsΣτο ΦΕΚ Β΄ 1853/07-07-2014 δημοσιεύθηκαν:

A) H με αρ. πρωτ. 99916/Γ2/27-06-2014 Υ.Α. με την οποία καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και

B) H με αρ. πρωτ. 99927/Γ2/27-06-2014 Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Πρόσθετες Πληροφορίες