ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ α', β' και γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Stylo_02Με την Αριθμ. 8622/Δ2 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, ορίστηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Μαθηματικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών?Πολιτικών?Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 162/22-01-2015.

Την  αναστολή εφαρμογής   των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για  τα μαθήματα της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ ? τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, από το επόμενο σχολικό έτος   υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης

Πρόσθετες Πληροφορίες