Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΤΩΝ A' & Β' ΓΕΛ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Α' & Β' & Γ' ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ, 2016-17

blackboard04Με την Δ2/150652/15-9-2016/Δ-ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ Α΄/ΥΠΑΙΕΘ, ορίζεται η Ύλη των Α' & Β' τάξεων του ΓΕΛ και των Α' & Β' & Γ' τάξεων των Εσπερινών ΓΕΛ καθώς και η διαχείριση αυτής. Κλικ εδώ για να τη δείτε.

Πρόσθετες Πληροφορίες