Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΤΩΝ A' & Β' & Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α' & Β' & Γ' & Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ., 2018-19

alfa-vita Η Διδακτέα Ύλη και οι Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄
τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 καθορίστηκε με το Φ3/149327/Δ4/11-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Κλικ στο σχετικό για να το δεις.


Πρόσθετες Πληροφορίες