ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με τον όρο «γεωμετρικές κατασκευές» εννοούμε κατασκευές Γεωμετρικών αντικειμένων, που γίνονται με κανόνα και διαβήτη. Συνήθως οι μαθητές στο Γυμνάσιο δε μαθαίνουν το τι και το γιατί της κατασκευής, αλλά μαθαίνουν τον αλγόριθμο αυτής, ωστόσο πάντα υπάρχει μια υποτυπώδης δικαιολόγηση αυτού.
Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι αλγόριθμοι των «γεωμετρικών κατασκευών» της ύλης του Γυμνασίου, κατά τη γνώμη μας με ελκυστικό τρόπο. Θεωρούμε ότι ο μαθητής θα πρέπει να προσπαθήσει μόνος του, στο τετράδιό του, να ακολουθήσει τα βήματα, που προτείνονται και όταν θεωρήσει ότι έκανε (αυτό που διάβασε) τότε να το επαληθεύσει. Φυσικά, αν σε κάποιο βήμα δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, επίσης θα χρησιμοποιεί τα κουμπιά.
Για να μπορέσεις να δεις και να "παίξεις" με τις παρακάτω εφαρμογές χρειάζεσαι την Java και το Geogebra και τα δυο μπορείς να τα κατεβάσεις ελεύθερα από το διαδύκτιο. Ελεύθερα μπορείς να κατεβάσεις και να αποσυμπιέσεις σ΄ένα φάκελο το συμπιεσμένο αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.   Καλή διασκέδαση!

Εφαρμογές:

 1.  Διχοτόμος γωνίας.
 2.  Μεσοκάθετη.
 3.  Κάθετη σε ευθεία, σε σημείο πάνω σ' αυτή.
 4.  Κάθετη σε ευθεία από σημείο έξω απ' αυτή.
 5.  Παράλληλη σε ευθεία από σημείο έξω απ' αυτή.
 6.  Μεταφορά γωνίας.
 7. Κατασκευή τριγώνου από τις πλευρές του.
 8. Κατασκευή τριγώνου από δυο πλευρές του και την περιεχόμενη γωνία.
 9. Κατασκευή τριγώνου από μια πλευρά του και τις προσκείμενες γωνίες.
 10. Χωρισμός τμήματος σε τρία ίσα μέρη.
 11. Κατασκευή ορθής γωνίας.
 12. Χωρισμός τμήματος σε λόγο μ:ν


Πρόσθετες Πληροφορίες