« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

73  

74  

2

56  

58  

3

92  

95  

4

75  

79  

5

22  

27  

6

61  

67  

7

52  

59  

8

11  

19  

9

30  

39  

1

35  

36  

2

71  

73  

3

74  

77  

4

23  

27  

5

61  

66  

6

93  

99  

7

41  

48  

8

91  

99  

9

20  

29  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021