« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

31  

32  

2

53  

55  

3

35  

38  

4

75  

79  

5

13  

18  

6

21  

27  

7

11  

18  

8

81  

89  

9

20  

29  

1

35  

36  

2

65  

67  

3

43  

46  

4

41  

45  

5

53  

58  

6

63  

69  

7

81  

88  

8

71  

79  

9

30  

39  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020