« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

46  

47  

2

76  

78  

3

66  

69  

4

81  

85  

5

94  

99  

6

11  

17  

7

41  

48  

8

11  

19  

9

10  

19  

1

22  

23  

2

83  

85  

3

42  

45  

4

84  

88  

5

52  

57  

6

42  

48  

7

11  

18  

8

81  

89  

9

80  

89  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020