« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

54  

55  

2

44  

46  

3

56  

59  

4

62  

66  

5

24  

29  

6

93  

99  

7

12  

19  

8

41  

49  

9

40  

49  

1

56  

57  

2

27  

29  

3

32  

35  

4

75  

79  

5

34  

39  

6

62  

68  

7

41  

48  

8

91  

99  

9

80  

89  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021