« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

32  

33  

2

16  

18  

3

41  

44  

4

62  

66  

5

44  

49  

6

81  

87  

7

62  

69  

8

41  

49  

9

60  

69  

1

48  

49  

2

34  

36  

3

32  

35  

4

81  

85  

5

83  

88  

6

43  

49  

7

11  

18  

8

51  

59  

9

20  

29  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021