« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

24  

25  

2

17  

19  

3

22  

25  

4

13  

17  

5

12  

17  

6

52  

58  

7

61  

68  

8

71  

79  

9

60  

69  

1

51  

52  

2

15  

17  

3

94  

97  

4

72  

76  

5

53  

58  

6

11  

17  

7

32  

39  

8

11  

19  

9

20  

29  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020