« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.1. Μονοψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

1

64  

65  

2

51  

53  

3

12  

15  

4

21  

25  

5

63  

68  

6

12  

18  

7

62  

69  

8

71  

79  

9

20  

29  

1

66  

67  

2

76  

78  

3

55  

58  

4

71  

75  

5

14  

19  

6

11  

17  

7

11  

18  

8

31  

39  

9

10  

19  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020