« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.

6

1

3 

10  

1

1

6 

8 

0

7

2 

9 

5

1

3 

9 

5

1

4 

10  

3

1

6 

10  

7

1

1 

9 

7

1

2 

10  

1

7

1 

9 

3

1

4 

8 

2

2

5 

9 

2

3

2 

7 

6

1

3 

10  

4

3

1 

8 

8

1

1 

10  

0

6

2 

8 

4

1

3 

8 

8

1

1 

10  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020