« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.

4

2

2 

8 

7

1

2 

10  

0

1

4 

5 

4

4

1 

9 

6

1

2 

9 

5

2

1 

8 

1

1

6 

8 

7

1

2 

10  

0

4

5 

9 

3

1

6 

10  

6

1

3 

10  

2

1

3 

6 

5

3

1 

9 

8

1

1 

10  

8

1

1 

10  

2

4

3 

9 

3

3

3 

9 

1

1

5 

7 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020