« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.

5

1

3 

9 

7

1

2 

10  

6

1

2 

9 

7

1

1 

9 

1

1

8 

10  

0

2

1 

3 

2

1

7 

10  

8

1

1 

10  

2

3

2 

7 

8

1

1 

10  

3

1

6 

10  

5

1

2 

8 

1

1

7 

9 

4

1

2 

7 

4

3

2 

9 

6

1

1 

8 

3

1

3 

7 

0

1

7 

8 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021