« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.

3

1

6 

10  

6

1

2 

9 

0

1

9 

10  

2

2

3 

7 

4

2

1 

7 

7

1

1 

9 

2

1

7 

10  

7

1

1 

9 

5

1

3 

9 

8

1

1 

10  

1

1

8 

10  

5

3

1 

9 

6

1

1 

8 

0

7

1 

8 

3

1

4 

8 

8

1

1 

10  

1

2

3 

6 

4

1

5 

10  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020