« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.

1

1

1 

3 

7

1

2 

10  

0

2

6 

8 

6

1

2 

9 

8

1

1 

10  

2

1

6 

9 

4

1

2 

7 

0

4

5 

9 

2

4

2 

8 

3

1

5 

9 

3

1

5 

9 

1

1

6 

8 

4

1

4 

9 

5

2

2 

9 

7

1

1 

9 

8

1

1 

10  

6

1

1 

8 

5

1

4 

10  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021