« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.2. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. ¶θροισμα μικρότερο του δέκα.

7

1

1 

9 

6

2

1 

9 

5

1

1 

7 

4

1

5 

10  

4

2

3 

9 

3

1

2 

6 

0

3

2 

5 

0

1

9 

10  

7

1

2 

10  

8

1

1 

10  

8

1

1 

10  

1

3

4 

8 

6

1

1 

8 

3

2

3 

8 

5

3

1 

9 

2

2

5 

9 

2

5

2 

9 

1

3

1 

5 

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021