« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

2

6 

9 

2

5

9 

16  

3

3

1 

7 

4

5

3 

12  

5

2

6 

13  

6

2

4 

12  

7

1

6 

14  

8

0

3 

11  

9

0

3 

12  

1

7

9 

17  

2

6

9 

17  

3

4

5 

12  

4

4

9 

17  

5

4

2 

11  

6

2

6 

14  

7

1

8 

16  

8

0

2 

10  

9

0

7 

16  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020