« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

0

2 

3 

2

2

7 

11  

3

4

5 

12  

4

5

6 

15  

5

3

8 

16  

6

1

7 

14  

7

1

1 

9 

8

1

8 

17  

9

0

2 

11  

1

5

5 

11  

2

4

8 

14  

3

1

9 

13  

4

0

8 

12  

5

4

9 

18  

6

1

9 

16  

7

2

5 

14  

8

0

3 

11  

9

0

8 

17  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020