« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

5

3 

9 

2

2

1 

5 

3

5

9 

17  

4

5

9 

18  

5

3

6 

14  

6

0

1 

7 

7

1

4 

12  

8

0

4 

12  

9

0

8 

17  

1

5

7 

13  

2

0

8 

10  

3

4

3 

10  

4

0

4 

8 

5

2

6 

13  

6

1

1 

8 

7

2

2 

11  

8

0

1 

9 

9

0

1 

10  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021