« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

7

1 

9 

2

1

6 

9 

3

5

9 

17  

4

0

8 

12  

5

1

8 

14  

6

3

1 

10  

7

2

2 

11  

8

0

2 

10  

9

0

2 

11  

1

6

7 

14  

2

3

7 

12  

3

6

9 

18  

4

5

1 

10  

5

0

7 

12  

6

2

9 

17  

7

0

6 

13  

8

1

4 

13  

9

0

7 

16  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021