« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

6

2 

9 

2

3

6 

11  

3

2

8 

13  

4

3

5 

12  

5

0

6 

11  

6

1

3 

10  

7

2

6 

15  

8

0

7 

15  

9

0

6 

15  

1

5

7 

13  

2

3

6 

11  

3

1

1 

5 

4

3

3 

10  

5

3

9 

17  

6

0

7 

13  

7

0

8 

15  

8

1

5 

14  

9

0

2 

11  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021