« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

8

2 

11  

2

3

8 

13  

3

0

7 

10  

4

4

5 

13  

5

1

6 

12  

6

1

7 

14  

7

2

1 

10  

8

1

3 

12  

9

0

3 

12  

1

5

8 

14  

2

1

6 

9 

3

3

2 

8 

4

0

6 

10  

5

0

6 

11  

6

3

1 

10  

7

1

8 

16  

8

0

1 

9 

9

0

2 

11  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020