« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.3. Τρεις μονοψήφιοι προσθετέοι. Το άθροισμα των δύο πρώτων μικρότερο του δέκα.

1

0

3 

4 

2

1

4 

7 

3

0

4 

7 

4

1

9 

14  

5

3

2 

10  

6

3

5 

14  

7

1

9 

17  

8

0

3 

11  

9

0

9 

18  

1

5

5 

11  

2

5

1 

8 

3

1

4 

8 

4

4

5 

13  

5

2

7 

14  

6

3

9 

18  

7

0

8 

15  

8

0

4 

12  

9

0

3 

12  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020