« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.4. Διψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.4. Διψήφιος προσθετέος συν διψήφιο προσθετέο. Χωρίς κρατούμενο.

45

14  

59  

38

41  

79  

66

13  

79  

35

22  

57  

16

62  

78  

73

13  

86  

46

22  

68  

37

31  

68  

58

41  

99  

46

23  

69  

45

11  

56  

45

23  

68  

83

13  

96  

17

42  

59  

74

13  

87  

65

21  

86  

81

17  

98  

78

21  

99  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021