« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.

11

9 

20  

41

9 

50  

56

9 

65  

69

5 

74  

42

9 

51  

82

8 

90  

42

8 

50  

85

6 

91  

37

5 

42  

27

3 

30  

32

8 

40  

23

7 

30  

17

8 

25  

63

9 

72  

59

8 

67  

55

5 

60  

15

6 

21  

39

8 

47  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020