« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.

79

9 

88  

37

9 

46  

39

6 

45  

79

5 

84  

53

9 

62  

62

9 

71  

73

7 

80  

17

5 

22  

19

4 

23  

81

9 

90  

88

6 

94  

86

5 

91  

49

3 

52  

13

7 

20  

76

7 

83  

13

9 

22  

41

9 

50  

72

8 

80  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020