« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.

85

8 

93  

52

8 

60  

44

9 

53  

24

7 

31  

58

8 

66  

66

8 

74  

54

9 

63  

15

9 

24  

46

4 

50  

63

7 

70  

54

8 

62  

73

9 

82  

79

2 

81  

13

8 

21  

85

6 

91  

51

9 

60  

47

5 

52  

43

9 

52  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020