« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.

38

5 

43  

48

8 

56  

51

9 

60  

22

9 

31  

82

8 

90  

27

8 

35  

14

7 

21  

53

8 

61  

47

7 

54  

42

9 

51  

86

8 

94  

69

6 

75  

85

7 

92  

49

7 

56  

82

9 

91  

62

9 

71  

14

6 

20  

55

6 

61  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020