« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.

49

4 

53  

64

6 

70  

22

9 

31  

53

7 

60  

62

9 

71  

23

9 

32  

36

8 

44  

19

8 

27  

59

8 

67  

84

9 

93  

18

3 

21  

74

7 

81  

16

7 

23  

63

9 

72  

59

1 

60  

33

9 

42  

26

8 

34  

83

9 

92  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021