« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.5. Πέρασμα στην επόμενη δεκάδα. Διψήφιος συν μονοψήφιο με κρατούμενο.

27

5 

32  

24

6 

30  

13

7 

20  

86

6 

92  

55

9 

64  

64

8 

72  

48

8 

56  

34

9 

43  

67

9 

76  

32

9 

41  

52

8 

60  

74

8 

82  

85

5 

90  

36

8 

44  

26

5 

31  

62

9 

71  

57

6 

63  

35

7 

42  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021