« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

858

111   

969   

784

212   

996   

351

642   

993   

124

115   

239   

265

411   

676   

338

241   

579   

557

242   

799   

554

413   

967   

178

711   

889   

882

115   

997   

433

446   

879   

146

121   

267   

557

122   

679   

522

174   

696   

676

323   

999   

458

521   

979   

538

231   

769   

674

222   

896   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020