« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

827

121   

948   

625

134   

759   

573

226   

799   

886

111   

997   

632

264   

896   

658

211   

869   

633

142   

775   

786

213   

999   

267

532   

799   

317

521   

838   

427

531   

958   

338

621   

959   

473

416   

889   

837

141   

978   

872

116   

988   

141

727   

868   

352

621   

973   

874

114   

988   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021