« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

765

113   

878   

154

832   

986   

276

122   

398   

435

134   

569   

444

423   

867   

241

248   

489   

361

526   

887   

734

125   

859   

623

353   

976   

536

311   

847   

368

621   

989   

156

722   

878   

778

211   

989   

686

311   

997   

485

312   

797   

615

222   

837   

681

313   

994   

744

114   

858   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020