« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

862

135   

997   

118

471   

589   

636

131   

767   

676

222   

898   

381

111   

492   

268

521   

789   

862

111   

973   

266

433   

699   

781

217   

998   

565

124   

689   

155

622   

777   

478

521   

999   

253

511   

764   

255

321   

576   

221

566   

787   

117

132   

249   

531

468   

999   

886

113   

999   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021