« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

614

215   

829   

183

714   

897   

653

322   

975   

616

343   

959   

318

531   

849   

656

133   

789   

882

117   

999   

528

441   

969   

665

222   

887   

883

114   

997   

311

566   

877   

578

321   

899   

277

422   

699   

277

312   

589   

717

172   

889   

461

117   

578   

258

131   

389   

763

216   

979   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021