« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

542

447   

989   

234

361   

595   

327

411   

738   

228

411   

639   

284

113   

397   

112

563   

675   

364

633   

997   

331

422   

753   

337

361   

698   

284

114   

398   

245

342   

587   

372

224   

596   

537

311   

848   

386

212   

598   

314

235   

549   

574

425   

999   

643

315   

958   

513

363   

876   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020