« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.6. Τριψήφιοι προσθετέοι. Χωρίς κρατούμενο.

328

151   

479   

871

118   

989   

554

414   

968   

352

414   

766   

841

152   

993   

564

125   

689   

786

213   

999   

347

621   

968   

642

344   

986   

583

415   

998   

676

211   

887   

713

233   

946   

821

155   

976   

715

211   

926   

847

141   

988   

816

142   

958   

517

481   

998   

257

342   

599   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020