« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.7. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Μηδενικά στις μονάδες. Χωρίς κρατούμενο.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.7. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Μηδενικά στις μονάδες. Χωρίς κρατούμενο.

29

10

60  

99  

45

34

10  

89  

38

10

51  

99  

45

10

44  

99  

16

13

70  

99  

23

10

16  

49  

68

10

11  

89  

34

30

30  

94  

78

10

11  

99  

55

11

32  

98  

76

10

12  

98  

31

11

27  

69  

22

40

10  

72  

58

30

11  

99  

73

10

15  

98  

27

11

60  

98  

59

10

20  

89  

14

51

34  

99  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021