« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.1. Δύο διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 1 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.1. Δύο διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 1 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε όλες τις ασκήσεις.

27

33  

60  

73

19  

92  

67

18  

85  

17

36  

53  

34

36  

70  

55

27  

82  

21

69  

90  

13

79  

92  

37

55  

92  

63

27  

90  

31

59  

90  

29

25  

54  

66

17  

83  

61

19  

80  

16

64  

80  

67

13  

80  

35

45  

80  

54

26  

80  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021