« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.8.2. Δύο διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 1 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.8.2. Δύο διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 1 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε κάποιες ασκήσεις.

39

56  

95  

35

18  

53  

31

33  

64  

44

18  

62  

28

53  

81  

41

33  

74  

26

44  

70  

13

26  

39  

23

54  

77  

63

15  

78  

67

12  

79  

19

63  

82  

46

33  

79  

36

29  

65  

63

25  

88  

61

18  

79  

12

41  

53  

66

18  

84  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021