« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.1. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 2 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.1. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 2 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε όλες τις ασκήσεις.

28

17

26  

71  

26

27

39  

92  

18

25

19  

62  

25

39

16  

80  

45

17

18  

80  

12

29

49  

90  

19

57

17  

93  

19

15

29  

63  

26

26

28  

80  

23

39

18  

80  

45

16

19  

80  

35

19

16  

70  

19

19

25  

63  

38

17

18  

73  

38

18

37  

93  

16

17

18  

51  

17

29

25  

71  

48

26

18  

92  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021