« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.9.2. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 2 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε κάποιες ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.9.2. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Κρατούμενο 2 από τις μονάδες στις δεκάδες, σε κάποιες ασκήσεις.

29

17

15  

61  

15

15

17  

47  

17

27

49  

93  

26

19

37  

82  

39

28

24  

91  

12

27

42  

81  

15

26

36  

77  

25

16

29  

70  

14

52

16  

82  

15

19

49  

83  

19

47

29  

95  

15

26

39  

80  

13

25

28  

66  

43

29

19  

91  

19

38

14  

71  

19

19

57  

95  

28

17

27  

72  

17

49

25  

91  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021