« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.10. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Μηδενικά στις μονάδες. Μεταφορά κρατουμένου στις δεκάδες.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.10. Τρεις διψήφιοι προσθετέοι. Μηδενικά στις μονάδες. Μεταφορά κρατουμένου στις δεκάδες.

38

37

20  

95  

10

36

36  

82  

10

15

45  

70  

49

25

10  

84  

38

33

20  

91  

38

14

40  

92  

22

59

10  

91  

30

37

26  

93  

37

14

40  

91  

19

20

16  

55  

30

45

15  

90  

44

10

37  

91  

33

20

28  

81  

57

16

10  

83  

25

19

50  

94  

30

39

25  

94  

51

10

29  

90  

39

14

30  

83  

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021