« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

413

494   

907   

771

142   

913   

395

253   

648   

133

785   

918   

272

551   

823   

431

475   

906   

691

274   

965   

761

193   

954   

582

352   

934   

293

115   

408   

366

141   

507   

167

381   

548   

776

141   

917   

593

211   

804   

738

191   

929   

671

176   

847   

347

272   

619   

247

382   

629   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020