« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

397

121   

518   

525

281   

806   

346

473   

819   

265

192   

457   

292

614   

906   

216

393   

609   

647

192   

839   

694

183   

877   

354

552   

906   

532

275   

807   

141

563   

704   

634

195   

829   

758

191   

949   

571

174   

745   

764

174   

938   

771

168   

939   

251

364   

615   

154

491   

645   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021