« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

164

753   

917   

743

162   

905   

212

691   

903   

144

393   

537   

116

492   

608   

596

342   

938   

233

291   

524   

738

191   

929   

217

191   

408   

184

655   

839   

238

691   

929   

397

122   

519   

143

382   

525   

781

127   

908   

782

124   

906   

577

332   

909   

558

391   

949   

498

131   

629   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021