« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2021Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

232

587   

819   

217

691   

908   

747

162   

909   

462

445   

907   

656

271   

927   

451

468   

919   

781

123   

904   

761

167   

928   

233

591   

824   

385

424   

809   

566

152   

718   

651

196   

847   

221

197   

418   

224

393   

617   

743

166   

909   

716

193   

909   

754

195   

949   

613

191   

804   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2021