« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

617

192   

809   

148

781   

929   

354

475   

829   

411

297   

708   

124

385   

509   

682

247   

929   

235

393   

628   

148

671   

819   

472

141   

613   

226

291   

517   

621

294   

915   

265

682   

947   

452

282   

734   

664

144   

808   

323

293   

616   

386

392   

778   

587

152   

739   

543

396   

939   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020