« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

198

651   

849   

751

188   

939   

777

161   

938   

358

471   

829   

332

496   

828   

642

162   

804   

448

271   

719   

742

194   

936   

446

363   

809   

456

453   

909   

617

292   

909   

286

323   

609   

274

582   

856   

772

176   

948   

593

284   

877   

416

492   

908   

256

471   

727   

497

152   

649   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020