« ΘΑΛΗΣ » Φύλλο Ασκήσεων
www.θαλής.gr © 2006-2020Κατηγορία: ΠΡΟΣΘΕΣΗ, Αριθμός ασκήσεων: 18
Τάξη:             Ημερομηνία:      /      / 20      
Όνομα:                                                       
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.
Λύσεις των ασκήσεων
ΠΠ.11.1. Τριψήφιοι προσθετέοι. Μεταφορά κρατουμένου από τις δεκάδες στις εκατοντάδες σε όλες τις ασκήσεις.

724

181   

905   

276

371   

647   

225

393   

618   

623

196   

819   

786

142   

928   

466

282   

748   

778

181   

959   

262

654   

916   

277

391   

668   

213

696   

909   

545

364   

909   

336

282   

618   

673

294   

967   

447

382   

829   

751

157   

908   

661

165   

826   

694

173   

867   

788

171   

959   

www.θαλής.gr
www.sum.gr

© 2006-2020